w

wantdatklopt.nl

Metsel geen muren.

Maar bouw bruggen naar elkaar.     

Samen oplopen?

(Anette)