Privacyreglement

Wantdatklopt.nl neemt jouw privacy serieus en houdt zich aan de eisen van de privacywetgeving in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Wantdatklopt.nl gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en doet al het mogelijke om jouw privacy te waarborgen. Wantdatklopt.nl zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen. Wantdatklopt.nl verzamelt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van haar diensten en gebruikt ze alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Wantdatklopt.nl doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Meer lezen? Klik op de knop hierna om naar het privacyreglement van wantdatklopt.nl. te gaan

Privacyreglement